For å bedre vår kommunikasjon med musikanter og foresatte har Elverum barne- og ungdomskorps opprettet denne nettsiden.  På siden vil du finne informasjon om hva som foregår i EBU, planer i tiden som kommer, små artikler og bilder fra det vi har vært med på og annet som vi i styret føler for å dele med dere.