Nytt for året er øvingsdager på onsdager. 

Ellers harstyret og dirigentene jobbet med semesterplanen før sommeren. EBU er ikke mange medlemmer og vi ønsker derfor å jobbe sammen med nabokorpsene på noen prosjekter også i 2019/2020. Dette skal nå koordineres med korpsenes styrer og dirigenter. Alle datoer og opplegg for seminar og konserter er derfor ikke bekreftet endelig, men en foreløpig plan for aktiviter for høsten.

Vi gleder oss til å møte nye aspiranter også, og i samarebid med Kulturskolen foregår det rekrrutteringsopplegg på alle sentrumsskolene utover høsten. Noe konsertaktivitet vil derfor  kunne komme i forbindelse med dette. 

Deltakelse på J/H-cup i fjor var inspirerende. Vi har ønske om å samarebide med et annet korps og prøve deltakelse på H/O-mesterskapet våren 2020. Dette er en regionkorpskonkurranse i regi av NMF Innlandet som er oppkjøring for korpsene som skal delta i NM. Seminar og konserter er planlagt i forbindelse med dette. 

Informasjon om justeringer i semesterplane blir opplyst når det er klart. 

Semesterplanen har engen lenke fra forsiden på ebuk.no