Vi i EBU tar en liten pause, men vi prøver å holde humøret oppe - med å spille i dur. 

Det er spesielle tider. Vi tar samfunnsansvar og følger nasjonale, regionale og lokale råd. Fram til uka etter påske blir det ikke samspill i øvingslokale. Vi håper likevel at medlemmene våre finner fram instrumentet, øver, og holder tonen inntil vi samles til korpsøvelse igjen. 

Semesterplanen oppdateres jevnlig.