Det var ikke sånn vi hadde sette det for oss. 2020 har vært krevende når en driver aktivitet som samler mage unger og ungdommer i samme rom. Musikk handler om å lytte til hverandre, spille sammen, øve og bli bedre, samt ha det gøy ilag. Men, med korona-pandemien har vi måttet justere på både selve øvingsformen og avtand. Vi har fått det til, og gledet oss derfor til å starte igjen, 6. januar. 

Nye nasjonale tiltak ble presentert søndag 3. januar. Der ble det blant annet bedt om at fritidsaktiviteter stopper opp i to uker. Vi følger selvfølgelig reglene og bidrar i "krafttaket". 

Øvelsene 6. januar og 13. januar blir dermed avlyst - som fysiske øvelser. Dirigenten vår ser på alternativer, i hvert fall for øvingen 13. januar. Vi har jobbet digitalt før, og kan få det til igjen. 

Vi kan ikke gjøre noe med smittesituasjonen, men ønsker å holde aktiviteten oppe innenfor de gitte reglene - og ber alle ta vare på seg selv og hverandre! 

Se også: 

- oppdatert semesterplan

- info fra NMF med anbefalinger om øvelser i fbm. korona-situasjonen

- om å bli aspirant hos oss i EBU