Det er krevende å planlegge aktiviteter for barn og unge. Men, vi griper de mulighetene vi får. Lørdag og søndag hadde vi seminar på Kulturskolen. 

Vi skulle egentlig startet på repertoaret allerede, men de to første øvelsen i 2021 ble dessverre avlyst. En av øvelsen gjorde vi digitalt, men det er alltid best å møtes. 

Det er Innlandsmesterskapet som er målet. Det skal etter planen arrangeres i Hamar, 13. mars. 

Musikantene våre var motivert og flinke gjennom hele helga, og vi kom langt musikalsk. På øvingsdagene våre framover skal vi "finpusse" og jobbe enda dypere inn i musikken. Dette blir veldig bra, og vi gleder oss til å framføre det for  - noen - uansett!

Semesterplanen for 2021 er "foreløpig". Mye avhenger av "tida vi er inne i". Vi planlegger så godt vi kan. 

Se Semesterplanen 2021