EBU er 25 år neste år. I disse årene har vi gitt mange barn spilleglede. Vi har øvd sammen, blitt flinkere og flinkere på instrumentet, ledd, vært litt nervøse før konsert men elsket applausen etterpå, vært på korpsstevner sammen med hundrevis av andre korpsmusikere, seminar, badet og fått gode venner. 

Det er (i hvert fall) fem grunner til å være med i korps: 

1. Samspill: Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset. Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode. 

2. Mestringsfølelse: I skolekorpset lærer barnet ditt å spill et instrument. Alle liker å mester, og øvelse gjør mester. 

3. Alle er med: Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige. 

4. Fellesskap: På turer, kurs og seminarer møres barna på tvers av alder og får venner for livet. Foresattes medvirkning gir mulighet til å bli kjent med andre barns foresatte. Barnet synes det er kjekt at du er med!

5. Trygghet: Gi barn en trygg oppvekst og en hobby for livet. 

 

Oppstart 18. august

Elverum barne- og ungdomskorps samarbeider med Kulturskolen i Elverum. Vi øver i lokalene på kulturskolen og benytter kulturskolens flinke lærere for å gi individuell opplæring på instrumentet. Dette er viktig for å få god basiskunnskap og ferdighet på instrumentet. 

Onsdag 18. august holder vi felles informasjonsmøte sammen med kulturskolen. Det blir informasjon om tilbudene, presentasjon av lærere og aspirantdirigent Heidi Irene Hornsletten. Deretter går elevene og foresatte til "sin lærere" og avtaler individuell time, og får instrument. 

Den første tiden blir det individuell opplæring med lærer på Kulturskolen, og 1. september blir det aspirantkorps-øvelse samlet med Heidi. 

Vi har planer for høsten, både for øvelser, konserter og samlingen (seminar og sosialt). 

 

Følg oss gjerne på FB og instagram også