INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ELVERUM BARNE- OG UNGDOMSKORPS

Dato:      Tirsdag 10. februar 2015

Tid:         Kl 17.45

Sted:      Møterom Kulturskolen

Enkel servering
Kandidater til vervene er forespurt på forhånd.

 

Last ned Innkaling
Last ned Årsberetning 2014