EBU har gått inn i en ny sesong. Med en liten og veldig gledelig økning i antall medlemmer, blir 2015 et spennende år. Korpset fikk fra høstsesongen to nye dirigenter; Olav Slagsvold er ny dirigent for hovedkorpset og Heidi Hornsletten dirigerer aspirantene. EBU består nå av om lag 20 medlemmer, og de to dirigentene har på en god måte utviklet korpset med den besetningen korpset har.  Det fikk vi blant annet høre et godt eksempel på, da korpset fikk være med på Elverum Janitsjars Oskar-konsert i januar. 

Det er lagt ut mange bilder fra konserten på facebooksiden til Elverum Janitsjarkorps.

 

Nye prosjekter i 2015
I 2015 jobbes det videre, både med små og store korpsprosjekter. Semesterplanen inneholder både korpstreff i Hernes 14. mars og sommertur til Italia rundt St. Hans. I tillegg er vi selvfølgelig på pletten 17. mai. Så kommer det ytterligere oppdrag og forespørsler utover året.  

Styret i EBU ble valgt på årsmøtet i februar. Da ble også Frode Meskau takket av, som har vært leder i 2014/2015.

Det nye styret består nå av: 

  • Heidi Hornsletten, leder
  • Line Menes, kasserer
  • Tore Hornsletten, styremedlem (innkjøp og materiell)
  • Tore Brækhus, styremedlem (tur-planlegging)
  • Christin Nyland, sekretær
  • Korpset har også to ungdomsrepresentanter med i styret: Kristin Wilhelmsen og Tonje Hornsletten (vara)

 

Styret har jevnlig møter

Informasjon fra møter i korpset og eller om driften blir lagt ut på nettsidene. I tillegg bruker vi facebook som informasjonskanal.