Det var altså EBU som fikk æren av å spille på markeringen på Midtskogen i år, 75 år etter krigens start og de viktige hendelsene som skjedde nettopp her.

Korpset spilte et par marsjer. I tillegg spilte det både nasjonalsangen og Gud signe vårt dyre fedreland.

Det ble en høytidelig markering og spesielt for korpsets medlemmer å delta sammen med drilltroppen til HMK Garden.

Takk for at vi fikk delta!

Nå går vi inn i en hektisk vårmåned, med oppkjøring til 17. mai.