Ditt støttemedlemskap vil bety mye for oss:

• Mulighet for større aktivitet

• Kjøpe flere noter og spille nye sanger

• Bidrag til kjøp av instrumenter og uniformer

• Korpsglede for unger i Elverum!

Bli vårt støttemedlem ved å betale 150,- Evt en pengesum som passer/det du ønsker å bidra med.

Kontonr: 1822 53 36489 (merk: støttemedlemskap)