Styret hadde sendt ut årsmøtepapirene på forhånd.

Årsmøtet gjkk gjennom årsberetningen for 2015, samt regnskap og budsjett. I tillegg ble det lagt fram to saker knyttet til kontingent. Årsmøtet vedtok at kontingenten holdes på samme nivå som nå, men at det blir en leiepris for musikere som benytter korpsets instrument på Kulturskolen, men ikke er medlemmer i korpset.

Valget gikk også veldig greit.

Heidi Irene Hornslettene fortsetter som leder i ett år til.

Dagrun Stenstøen Bergersveen og Bjarte Namtvedt kommer inn i styret som nye styremedlemmer, for en to-årsperiode. Line Menes og Christin Nyland fortsetter som styremedlemmer i ett år.

Tore Brækhus og Tore Hornsletten går ut av styret, etter flere år i styret. EBU takker for den flotte innsatsen begge har gjort for korpset.