EBU håper flere har lyst til å spille i korps. Torsdag spiller vi for unger i 2-4 trinn ved Frydenlund skole. Senere i april besøker vi andre Elverumsskoler.

Møt musikantene

Framover vil vi presentere noe av dem som spiller i korpset.

Ole Aakrann Brækhus, 14 år (bildet)

Ole spiller saksofon.

Han begynte i korpset da han gikk i 5 klasse. Da hadde han allerede spilt på Kulturskolen i noen år.

Hvorfor begynte du i korps?

- Jeg begynte i korps fordi det er sosialt og kult å lære å spille et instrument

 

EBU samarbeider med Kulturskolen, hvor du kan få undervisning i ditt instrument. Etter et halvt år kan du bli aspirant i korpset. Du finner mer informasjon om opptak til kulturskolen på deres nettsider.

 

Frist for å melde seg på til Kulturskolen er 1. juni.