J/H, Hernes og EBU har gjennom tidlig vinter samarbeidet fram mot konserten 6. mars. Korpsene har ulikt antall aspiranter og musikere i hovedkorpset. Med samarbeid kunne vi sette sammen tre grupper - aspiranter som ikke har spilt så lenge, et juniorkorps med musikere med litt lengre fartstid og et hovedkorps med de aller største. 

Aspirantene imponerte med rock! De har ikke spilt lenge, ei heller lenge sammen, men viste at musikk blir skapt i samspill. De spilte også gehørspill - alstå kun ved å høre på hver andre og ikke se på noter.  

Juniorene hadde lagt opp filmmusikk og hovedkotpset var innom både kirkemusikk, marsj og dansemusikk. 

Samspill med J/H og Hernes har vært vellykket, og inn mot sommeren blir det mer fellesskap. Til regionstevnet på Hamar i juni, blir det samspill og framføring som ett korps.