Det har alltid kommet barn og ungedommer hjem fra sommerkurs med inspiraasjon og ekstra musikkglede. Samadpillet med så mange andre og vennskapet som dannes på tvers av korps og regioner har vært "skikkelig gøy". 

Se hva tidligere deltakere har sagt om deltakelse på Sommerkurs

Hvem kan delta? 

Det er ulike kurs gjennom sommeren, avhengig av alder. De aller minste har kurs i tre dager (gult kurs) - enten tidlig på sommeren eller inn mot skolestart i august. Fra sommerferiestart går det slag i slag med uker på Toneheim: 

Grønt kurs : 2. juli – 4. juli

Gult kurs : 1. juli – 4. juli

Rødt kurs : 8. juli – 13. juli

Blått kurs : 14. juli – 20. juli

Korpsarrangeringskurs: 16. juli – 21. juli ( i samarbeid med NMF Øst )

Instruktørkurs: 22. juli – 29. juli ( i samarbeid med NMF Øst )

Svart kurs : 29. juli – 4. august

Dirigentkurs: 29. juli – 4. august

Gult kurs: 5. august – 8. august

Grått kurs: 8. august – 11. august

Se mer om de enkelte kursene og musikals ansvarlig, på NMFs nettsider.