Det ble dessverre problemer med lydanlegget, slik at talen til vikarierende ordfører, Arnfinn Uthus ikke var så lett å høre. Det ble likevel en verdig og viktig markering, der både EBU og dirll- og signaltropp til HMK Garden deltar.