Vårtreff er et samarbeid mellom Hernes, J/H og EBU og er en litt annerledes dag enn en vanlig korpsdag. Det er andre musikalske ledere, det som øves inn blir framført samme dag, og ikke minst -  unger og ungdommer i ulike korps får samspillet med flere enn vanlig.  

Aspirant, junior og ungdom

Det ble satt sammen tre korps; aspiranter, juniorer og ungdommer. Musikerne kom fra Trysil, Åsnes, Sørskogbygda, Hermes, J/H og EBU.

Ola Fredheim Haug, Torjus Rogstad Holm og Mona Vestli ga musikalsk energi og veiledning gjennom dagen.