Årsmøtet ble avholdt 5. februar 2020, og dette er det nye styret i perioden 2020/2021

Styret

  • Martha Aase 
  • Heidi I. Hornsletten 
  • Christin Nyland

 

Spørsmål eller innspill til styret? Send e-post til: styret(a)ebuk.no

Vi har også med ungdomsrepresentanter i styret:

  • Edvard Meskau

Styremøter:

Det avholdes jevnlig styremøter.

 

Beredskapsplan: 

EBU følger NMFs beredskapsplan