Hvem kan starte i Elverum barne- og ungdomskorps?

  • Man kan starte i korpset fra den høsten man begynner i 3. trinn på skolen. Jo eldre barna er, jo raskere lærer de gjerne, så det er ingen ulempe å starte når man er eldre. Undervisningen vil tilpasses den enkeltes nivå.
  • Man kan spille i korpset fra 3.trinn til man fullfører videregående skole. 
  • EBU rekrutterer fra alle sentrumsskolene i Elverum; Frydenlund, Hanstad, Søbakken, Vestad og Ydalir

Jeg vil bli med i korpset - hva nå?

Vi har hovedoppstart for nye aspiranter når skolen starter på høsten, men vi ønsker helst at barna innmeldes før sommerferien. Dette for at korpset skal kunne planlegge best mulig mht evt behov for innkjøp av instrumenter, uniformer mv og instruktørtjenester.
Dersom du er interessert i oppstart utenom hovedopptaket er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt med styret, så finner vi ut hva som er beste løsning for den enkelte.

Instrumentprøving
Korpset arrangerer åpen og helt uforpliktende instrumentprøving på våren, vanligvis i slutten av mai. Her kan barnet prøve ulike instrumenter for å se hva som finnes og representanter fra korpset vurderer hvilke instrumenter som vil egne seg bra for det enkelte barnet. Dato/sted for prøvingen vil annonseres her på nettsiden.

Dersom noen ønsker å få prøvd instrumenter på et annet tidspunkt på året er dette mulig. Dette avtales med styret. Man kan også, etter avtale, få være med å se på en korpsøvelse.

Innmelding

Kontakt styret i EBU på e-post, styret@ebuk.no
Følgende informasjon oppgis i mailen:
  • barnet: fullt navn, fødselsdato og postadresse. Skole.
  • foresatte: fullt navn på 1 eller 2 foresatte, telefonnummer, mailadresse (faktura sendes til mailadresse til foresatt nr 1 dersom ikke annet avtales), postadresse.
  • Barnet melder inn 3 (eller flere) instrumentønsker, basert på instrumentprøvingen.

Tildeling av instrument skjer etter at søknadene er kommet inn og behov og muligheter er vurdert.Søk
Driftes av Styreportalen AS