Pris

Pris

Korpset fakturer medlemmene 2 ggr per år, hhv høstsemesteret og vårsemesteret. Det faktureres per påbegynte semester. 

Ordinær semesteravgift pr 1.3.23 er kr 2150. 
Semesteravgiften dekker individuell opplæring med egen instruktør, korpsøvelse med profesjonell dirigent, leie av instrument og nødvendig tilleggsutstyr, utgifter knyttet til vedlikehold av instrumenter, kopiavgift, uniform mm. 

Hva dekkes ikke av semesteravgiften?  Det forventes at barna har sorte marsjeringssko (også sort såle), sort bukse og sorte sokker til relevante anledninger. 

Alle skal med!
Korpset har en visjon om at alle barn som ønsker å spille i korps skal ha mulighet til det, samt å delta på alle sosiale turer og sammenkomster som arrangeres i regi korpset. Det tilstrebes derfor å holde evt egenandeler til sosiale turer og sammenkomster på et minimum. 

Det finnes flere støtteordninger for at barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter - disse kan dekke utgiftene foreldre har knyttet til at barnet er med i korpset. For familier hvor økonomi er en begrensende faktor for at barna skal kunne være med i korpset er økonomiansvarlig gjerne behjelpelig med å kunne søke på disse ordningene. Dette behandles naturligvis med diskresjon. Ta gjerne kontakt via styremailen: styret@ebuk.no og be evt om kontaktinformasjon direkte til økonomiansvarlig.


Søk
Driftes av Styreportalen AS