Neste 

 • 20. januar 2021

Høsten 2020:

Styremøte 2. desember: 

 • Julekonserten 11. desember: Vi kjører to konserter, en kl 18 og en kl 1930. Invitere i første rekker familie, venner og kjente av medlemmene. Hvis plass reklamere vi i Elverum. Vi har behov for foreldrehjelp for å opprettholde smittereglene. 
 • Oppstartseminar 23. og 24. januar: Vi starter jobbing med repertoar til Innlandsmesterskapet. Vi er påmeldt til vurdering. Kulturskolen er booket. Legger opp til ekstern dirigenthjelp i tillegg til at Heidi, Elin og Knut-Erik har grupper osv. Vi trenger foreldrehjelp for å gjennomføre i hht. smitteregler. 
 • Grovplanlegging 2021: Vi deltar på Innlandsmesterskapet 13. mars. Vi får kanskje spilleoppdrag på Midtskolen 10. april, mulig oppdrag i Hernes 1. mai, regner med at det blir "normal" 17. mai. Dette fordrer marsjøvelser i slutten av april og førsten på mai. Planlegger også med sykehjemspilling. Vi dropper planer om vår-treff eller annet rekrutterings-prosjekt. Korona-situasjonen er fortsatt utfordrende og gjør det vanskelig å planlegge. Vi ønsker å dra på en sommertur, men vet foreløpig ikke hva og hvor dette kan bli. 
 • Årsmøter: det planlegges med årsmøter før vinterferien. Korpene har årsmøter hver for seg, men behandler en fellessak om samarbeidet. 

Styremøte 4. november: 

 • Innlandsmesterskapet: ja, vi melder oss på
 • Seminar 21.-22. november: vi planlegger for seminar, og har plan a og b. Vi er på Harviken småbruk lørdalg og kulturskolen søndag. Juniorer først på dagen og hovedkorpset sist på dagen. Søndag er alle sammen sammen, men spiller og så i grupper. Alt må gjøres i hht. smitteregler
 • Julekonsert 11. desember: vi planlegger for dette. Kan ha 50 publikummer. 

Foreldremøte 23. september, kl 1800-1900: 

Se PPT brukt i møtet

Andre relevante lenker: 

- semesterplanen

- vedikehold av instrumenter

Styremøte 9. september: 

 • Vi avlyser høst-treff 2020. For stor risiko pga. korona. 
 • Vi arrangere isteden seminarhelg for EBU/Hernes. Da har vi større kontroll
 • Det blir konsert i Hernes 28. oktober
 • Vi planlegger med foreldremøte 23. sept - på SFO i Hernes
 • Julekonsert blir i Elverum Kirke 11. desember
 • Vi melder oss ikke på J/H Cup i år. Satser på Innlandsmesterskapet 2021

 

Våren 2020: 

Styret har hatt jevnlig kontakt på digitale møtearenaer, både alene og sammen med Hernes. Det har vært en spesiell vår. Hanna og Heidi har hatt digitale øvelser før og etter påske. Når veiledere for samspill i korps kom i mai, har korpsene øvd ute. 

Styreyt har vært tilstede, sammen med dirigentene som har vært flinke til å overholde smittevernregler. 

Tidlig i mai ble det besluttet at de korpsene gjorde hver sine ting 17. mai. Hernes var i Hernes og EBU øvde og spilte sammen med EJK. Det ble en fin 17. mai, men mye spilling. Også aspirantene var med og gjorde en kjempefin jobb, etter kun å ha spilt i knapt ett år. 

I samråd med Kulturskolen øver aspirantene inne 20. mai. Hovedkorps og aspiranter øver sammen 27. mai. 

Plan for videre vår/forsommer planlegges ut fra de rammene vi har å forholde oss til. Det har blitt gitt og gis god informasjon fra NMF under korona-krisen. 

NMF besluttet i møte 14. mai at sommerkursene er avlyst. Det er trist for alle i EBU som hadde meldt seg på. Vi prøver å få til en god faglig og sosial samling når vi starter opp igjen etter sommeren. 

 

 

21. januar 2020, møte med Kulturskolen kl 1715-1830: 

 • Heidi og Christin hadde møte med rektor, Magne for å gjennomgå mulig ny avtale og opplegg for våren og høsten. 
 • Forslag til avtale er utarbeidet. Denne legges som grunnlag for årsmøtesaken.
 • Enighet om at EBU bør bli organisasjonen der barn melder seg inn. Innmelding i EBU innebærer både samspill og opplæring i Kulturskolen. Kulturskolen bistår fortsatt med opplæring/musikkmoro på skolene. 
 • Endelig avtale og plan utarbeides etter årsmøte. 

 

20. januar 2020, møte med Hernes skolekorps kl 1900-2030: 

 • Gjennomgang av semesterplanen for våren, og tanker om høsten. 
 • Seminarhelga 1-2. februar blir både samspill og gruppeøvelse. Jobbe med både nye stykker og marsjer. Vi avtaler om vi holder på konserten 8. mars, etter seminaret. 
 • Mulig spilling i Hernes 1. mai. Avklares når det nærmer seg. 
 • EBU er forespurt om å spille rundt Moen, før 17. mai. Avklarer med EJK om vi eller dem flytter øvingsdag. Ergo, om det blir 12. eller 13. mai. Hernes sjekker om vi skal gå i tog i Hernes onsdag 6. mai. 
 • Vi sjekker om EBUere vil være med på sommertur til Kristiansand. Bra opplegg i Dyreparken og Kristiansand sendtrum. 
 • Vi sjekker om det er mulig å få til et aspirantopplegg i april, slik at også aspirantene får ei seminarhelg. 
 • Det er ønskelig med et litt større opplegg for å rekruttere og vise oss fram til høsten. Vi sjekker med ulike "proffe" musikere om de kan være med på noe i november. 

16. januar 2020, styremøte kl 1800-1950: 

 • Gjennomgang av årsmøtesaker. Innkalling er sendt ut til medlemmer og foreldre. Agenda og saksgrunnlag sendes ut ei uke før møtet. Sakene ferdigstilles etter møter neste uke. 
 • Semesterplanene fram til våren ligger fast. Samarbeide med Hernes er planlagt med samspill på Innlandsmesterskapet. Konfirmantene våre skal på tur til Nidaros og vi må vurdere om vi er spilledyktig. Tas opp med dirigentene og møte med Hernes til uka. Alt repertoar øves inn som planlagt og presenteres på ulike konserter framover. Seminarhelg gjennomføres også, og planer for dette diskuteres med Hernes i møtet mandag 20. januar. 
 • Det er forslag om å reise på korpstur med Hernes til Kristiansand i juni. Dette tas opp med Herens i eget møte, og info sendes foreldre i EBU.  

2019

Styremøte, 28. november kl 1800-2000

 • Gjennomgang av regnskap per oktober. Martha redegjorde for økonomien i EBU. Det går raskt til årsmøtet og arbeidet med bde regnskap per 2019 og budsjett 2020/2021 ble diskutert. Martha setter opp forslag som styret kommentere på i mail, fram mot neste møte i januar. Investeringer til instrumenter og noter må gjennomgås. 
 • Hernes og EBU har meldt seg på Innlandsmesterskapet i 2020. Faktura kommer i januar. Vi deler utgifter med både deltakeravgift og noter, i eget regnskap i 2020. 
 • Fortsatt spenning rundt antall aspiranter. Heidi har lagt et opplegg, og kjøper inn noter mv. De blir øvelse på Elverum/Kultruskoen hver onsdag kl 1800. Foreldre inviteres til julekonserten 4. desember og til avslutning med grøt 11. desember. Det legges opp til et foreldremøte tidlig på nyåret. 
 • Vi arragnere juleavslutning med servering av grøt 11. desember kl 1800. Alle som går på kulturskolen og spiller et bålseinstrumetn inviteres også. Påmelding innen 9. desember. 
 • Årsmøtet er planlagt 5. februar. Det er noene saker som blir utarbeidet, samt regnskap og budsjett. Medlemmer til styret inviteres inn - blant alle som har unger i korpset - aspiranter og hovedkorps. 
 • Vi sender invitasjon til avsluntning til alle medlemmer og spillende på kulturskola, til onsdag 11. desember. 
 • Påmelding til sommerskole starter 1. desember. Dette er lærerikt, inspirerende og moro, og styret anbefaler unger/ungdommer å melde seg på. 

Styremøtet 17. oktober kl 1800-2045

Møte med Kulturskolen fra kl 1800-1930: 

 • Gjennomgang av avtalen mellom EBU og Kulturskolen. Justeres og skrives under før jul. 
 • Gjennomgang av semesterplan og koordinering av aktiviteter. Aula er booket til både øvelse, seminar og konserter, også for våren 2020. 
 • Musikk-moro har sålangt vært vellykket. Kulturskolen skal evaluere ordningen både faglig og organisatorisk. Vi håper det kommer blåsere og slagverkere til korpet. Foreløpig tall viser fra 8-13 nye, potensielle apiranter. 
 • Neste møte med Kulturskolen i jan/februar for å plalegge og koordinere våren og 2020/2021-sesongen. 

EBU-styret hadde møte fra kl 1930-2045: 

 • Siste info om konserten 26/10. Vi er tidlig på programmet. Legger opp til lydprøve og generalprøve på formiddagen. Konserten starter kl 1800. 
 • Det blir julekonsert i Hernes kirke 11. desember. Vi planlegger med korps og solister, og sangsolist. 
 • Vi har fått forespørsel om å ha dugnad på Veterankorpsets konsert 2. juledag. Christin sender ut forespørsel til alle.
 • Arbeid med planlegging og påmelding til HO er i gang. Repertoar for våren (herunder konkurransestykket) jobber Hanna og Olav med. Vi hører om ett korps til vil være med på HO-mesterskapet i mars. 
 • Heidi er i gang med å planlegge aspirantkorpset fra januar. Info til nye potensielle aspiranter blir sendt, på basis av lister fra Kulturskolen. 
 • Styret deltar på Korpsklynge i regi av NMF 11. november. Samarbeid med korpsene i kommunen, erfaringsutveksling mv. 
 • Styert snakker med de i EBU som ønsket å delta sammen med Hernes på sommertur 2020. Det blir vurdert om vi er nok aspiranter til ev. å reise på tur med denne gruppen. 

 

Styremøte 30. september, kl 1800-2000 (sammen med Hernes) 

 • Opplegget for kulturkonsert i Hernes 26. oktober. Korpsene er godt i gang med repertoaret. Det øves både på Kulturskola og Hernes. Siste øvelse blir i Hernes for å spille gjennom repertoaret i konsertoppsett. Hernes sjekker om vi kan være tidlig på programmet fordi Olav skal på annen spillejobb. Dette er ikke bekreftet. Konserten er fra kl 1800-ca 2000. Det er både kor og andre kulturaktører som deltar. Inngangsbillett kl 200,- per person og 400,- for familie inkl. tre barn. Vi håper på stort publikum. Antrekk pent. Se ellers semesterplan for info og endelig klokkeslett blir gitt på FB. 
 • 30. oktober blir det Halloween-spilling og moro på Norvang. Hernes fikser det meste. Gir beskjed om EBU skal bidra med noe. Har vi noe som det kan pyntes med er det fint. Aspirantene blir også med hele kvelden fram til kl 2000
 • Vi avlyser seminarhelga 23. og 24. november. Spilling blir det likevel fordi flere av 13-åringene skal være med i Veterankorpset som har konsert 2. juledag. Veterankorpset har seminarhelg samme helg. 
 • 11. desember blir det julekonsert, trolig i Hernes kirke. Hernes sjekker. Ungdommene i korpset vil gjerne spille i kirken med god klang og fin ramme rundt en konsert. 
 • Etter foreldre- og medlemsmøtet ble det klart at korpsmedlemmene gjerne vil spille og øve til en konkurranse. Vi legger opp til å melde oss på H/O-mesterskapet (NMF Innlandets konsert i mars 2020). Påmelding er i november. Samspill med Hernes, men vi sjekker også om et annet korps vil spille sammen med oss. Dirigentene må finne egnet musikk. Vi planlegger med en konsert, med Østerdal prosjektkorps for å spille repertoaret til HO før konkurransen. Mulig 8. mars. Avklarere muilghet i aula på Kulturskolen. Sjekker også med flere nabo-korps. 
 • Vi ønsker også å ha et opplegg for aspirnater, og tenker videre på ev. aspirantfabrukk, helgePulse eller liknende for aspirantgruppen som ikke er med på HO. Dette kan også skje etter påske. Aspirantkosptet kommer trolig igang med noen nye medlemmer etter jul, med elever som har vært på musikk-moro og fått opplæring i Kulturskola. Heidi holder kontakten med foreldre og er ansvarlig for aspirantkorpset. 
 • Mai blir tradisjonelt med marsjering og øvelser på marsjer. Mulig opplegg den 1. mai i Hernes. Tar opp med kulturskolen om skalgverk-unger/ungdommer kan lære felles trommemarsj til å bruke i gata. Sjekker med EJK om spilling på Moen når det nærmer seg. 
 • Sommertur har vi også begynt å diskutere. Hernes planlegger med å reise til Danmark med både hovedkorps og aspiranter, samt foreldre. EBU er hjertelig velkommen til å være med. Styret har sendt ut forepørsel til foreldre om Danmark er aktuelt. Bør avklares innen utgangen av november, for å kunen planlegge videre. 
 • Elverumskorpsene er invitert til å være med på Korpsklynge, i regi av NMF. Dette er et tilbud for å samle korps, dele på erfaringer og få gode innspill og råd fra "korpsbygger" i NMF. Første møte er 11. november på Frydenlund skole kl 1830.

 

Styermøte 21. august kl 1700-2100

 • Vi startet kl 17 med utdeling av instrumenter til nye elever på Kulturskolen. Møtte foreldre sammen med læere og ga ut informasjon. Det er flere nye på klarinett, sax og trompet, samt trommer. Vi følger opp med info og invitasjon til deltakelse i aspirantkorpset. 
 • Styret drøftet blant annet semesterplan og samarbeid med elverumskorpsene. Hernes (v/Elin) kom til møtet kl 1930. Vi fortsetter samarbeidet med Hernes. Repertoaret legges av Hanna og Olav i samarbeid slik at vi øver på det samme. Noen øvelser blir hver for oss, mens andre sammen - hovedsakelig i Elverum. Vi setter opp endelig plan på dette etter tur til Tusenfryd. 
 • Tusenfryd er første aktivitet denne høsten, 7. september. Vi marsjere inn med JH, Hernes og Åsnes. Konsert i parken med Hernes. 
 • Hernes har bestilt buss. Info om oppmøte kommer fra Heidi som er ansvarlig fra EBUs side. 
 • Kulturskolen fortsetter opplegg på skoler - musikkmoro. EBU deltar på avslutningskonserten og gir ut info.
 • Planlegger fortsatt med en konsert der unger som har deltatt på musikkmoro kan inviteres til å høre mer korpsmusikk. Ikke helt avklart når dette er mulig (før eller etter høstferien), med tanke på repertoar osv. Blir i så fall en onsdag når det likevel er øvelse. Vi sjekker om f.eks EJK vil være med. 
 • Hernes har opplegg på Halloween. EBU blir med på dette, onsdag 30. oktober. 
 • Hernes har også et mulig kulturopplegg med flere aktører i oktober, 25. og 26. oktober. Vi blir med på dette. 
 • Juleopplegget sjekker vi om kan gjøres i Elverum og Hernes. Sjekker mulighet i kirkene og ev. samarbeid med Kulturskola som også har "juleavslutninger".  
 • Vi planlegger et info-møte/sosial kveld der vi kan drøfte framtida, 17. september. Mer info om dette kommer. 

 

Styremøte 21. juni, kl 1800-2100

 • Styret ryddet på lagret, blant annet satte opp nye hyller og ga bort gamle uniformer. Tidligere er gamle instrumenter også gitt bort til korpsentusiaster. Gamle noter er gitt til J/H og Gomdalsmuseet. 
 • Flere instrumenter har vært på reperasjon og er nå klare for nye medlemmer til høsten. 
 • Det er gjennomført musikkmoro på Hanstad og Søbakken, i regi av Kulturskolen (Olav, Magne og Ole Petter) de siste ukene før ferien. Det ble informert fra styret på deres siste "avslutningskonsert". Informasjon og påmelding ble også gitt ut. Kulturskolen følger opp skolene, og vil også tilby korps i SFO-tida fra høsten. samtidig vil de også starte med musikk-moro (tre timer) for 3-trinn på de andre skolene i Leiret. Vi ønsker nye medlemmer fra disse skolene velkommen til aspirantkorpset etter jul. heidi er fortsatt aspirantdirigent i EBU. 
 • Semesterplanen begynner å ta form, dog fortastt usikkerhet på noen datoer. Målsetting fra styret et at all aktivitet skal være relatert til rekruttering. I tillegg blir det viktig å beholde de musikerene vi i dag har, med repertoar og opplegg som fenger. Vi vurdere samarbeid med Hernes og J/H på noen prosjekter som tidligere. Dette gir også større fleksibilitet på sammensetning av grupper og effektiv bruk av dirigentene våre. Olav er vår dirigent av hovedkorpset. 
 • Nytt fra høsten er at øvelsene blir på onsdager. Dette gir også mulighet for mer samarbeid med nabokorpsene, som øver samme dag.
 • Styret har utarbeidet retningslinjer for både inn- og utmelding, og utlevering av instrumenter, som blir gjennomgått med Kulturskolen. Første utlevering av instrumenter fra EBU til nye medlemmer blir 21. august kl 1700. Styret har også laget veileder for vedlikehold av instrumenter, slika t barn og foreldre lærer med om dette. Styret tar sikte på å bruke korpsdrift.no for større oversikt over de ulike instrumentene og medlemsmassen. 
 • Sommerturen ble gjennomført til Hamar i år, med 9 deltakere fra EBU, sammnen med Hernes og J/H. Det ble en hyggelig tur, med flott vær lørdag. Fakturering for turen sendes foreldre så snart vi har fått avklart priser med Regionstevnet. 
 • EBU var deltakere på Kulturopptoget 5. juni, og markerte behov for kommunal støtte til kulturlivet også framover. I appell til politikere i kommunen ba vi om et møte. Det er foreløpig ikke kommet tilbakemelding på denne forespørslen. 
 • Neste års budsjetter fra kommunen kan bli stramme også for EBUs del, og det er viktig at vi fortsatt arbeider godt med å sikre økonomien gjennom støtteordninger og annen aktivitet. 
 • Foreldregruppen er fortsatt liten og det er viktig å legge ambisjoner også med tanke på oppfølging fra styret og foreldre.
 • Det blir tur til Tusenfryd 7. septmeber. Informasjon er sendt i egen mail. Påmelding innen 28. juni. Fortsatt mulilg å melde på dette dette også. 
 • Oppstart for korpsåret 2019/2020 er 28. august i kultruskolens aula. Vi legger opp til et informasjonsmøte med foreldre i september. 

 

Møte med Kulturskolen, 28. mai 2019, kl 2000-2130

 • Gjennomgang av Kulturskolens opplegg for rekruttering. De kjører en runde på musikkmoro på Søbakken og Hanstad nå før sommeren. Disse får invitasjon til å blir med på mer musikk-opplegg i skole/SFO-tid etter sommeren. 
 • Det blir konsert med foreldre etter de tre første ukene med muiskkmoro. Heidi deltat på denne konserten der foreldrene er tilsted, 3. juni. Christin deltar på konserten 12. juni. Vi mener det er viktig å tidlig møte foreldrene og komem i kontatk for å dele ut informasjon om EBU. Samme opplegg legges for musikkmoro på de andre skolene fra høsten. Da kan vi også ha med EBU på en konsert. 
 • EBU planlegger også videre med mulighet for å ha med en "artist" på en rekrutterinskonsert på høsten. 
 • EBU blir med på utdeling av instrumenter for å få oversikt over hvilke instrumenter som deles ut og igjen ha kontakt inn mot apsirantkorps-opplæring. Dato for dette er ikke planlagt, men skjer i uke 34/35. 
 • Vi har ennå ikke endelig avklart øvingsdag pga utfordringer med lokaler. Dette avklares før ferien. 
 • Vi fortsetter dialogen med Kulturskola for gode felles planer i 2019/2020 og inn mot 2021. Felles målsetting: så mange nye korpsmusiekre som mulig!

 

Styremøte 21. mai 2019, kl 1730-1930

 • Drøfting av semesterplanen for 2019/2020 og målettinger inn mot 2020/2021. Styet ønsker en langsiktig plan for god planlegging og klare mål for EBU framover. Styret ønsker å fortsette og få erfaring med øvingsdag på onsdag. Dette gir blant annet mulighet for videre samarbeid med nabokorps. Undersøkelse i 2018 viste at øvingsdag onsdag også passet godt for flere av medlemmene i korpset. Ev. fast ending av øvingsdag foreslås lagt fram på årsmøtet i februar. Forutsetning for øvingsdag onsdag er at det er ledig i aulaen. Mulig andre øvingslokaler (med tilhørende lagerrom/kapasitet) blir sondert. Aspirantkorpset endrer også øvingsdag hvis hovedkorpset gjør dette, for å bidra til det sosiale og sikre samarbeidet fra starten. 
 • Økt rekruttering er det viktigste målet styret og dirigent setter seg for EBU i perioden. All aktivitet som gjennomføres skal bygges opp rundt mulighet for å få flere nye musikere og beholde de vi har i EBU per i dag. Vi ønsker samarbeid med Kulturskolen i forbindelse med deres opplegg på skolene, og tidelig komme i kontakt med foreldre og barn som deltar. Mulig konsertfellesskap for å vise både instrumentopplæring og samspill i korps er foreslått. Musikalsk kan prosjektene legges opp slik at de bygger på hverandre. Olav vurdere noteinnkjøp og ev. ny arrangering som tilpasses besetningen og aktivitetene framover. Heidi fortsetter sitt arbeid med aspirantkorps og tilbud til de aller minste, utfra deres nivå. Mulig samarbeid med nabokorps av og til, for å lage en større gruppe, kan vurderes når antall aspiranter er klart fra høsten. Det er viktig at EBU kan tilby et aspiranttilbud så tidlig som mulig. 

 •  

  Det jobbes videre med forslag om høstkonsert (gjerne i samarbeid med Kulturskolen og deres korps-moro i skolene), og mulig gjest som er spisset mot rekruttering. En mulig jule-aktivitet som kan være starten på ev. deltakelse i J/H-cup eller H/O-mesterskapet er foresllått og undersøkes. Ved en ev. slik konkurransedeltakelse blir det vurdert et "reisebort"-seminar, der både musikalske aktiviteter og det sosiale blir vektlagt. Inn mot vår/sommer kan opplegg med kulturskolen og korps-moro være aktuelt. Sommertur-planen må diskuteres når vi kjenner besetning og antall medlemmer fra høsten. Planen blir detaljert utover våren/sommeren. Aktiviter som er avtalt allerede: 7. september på Tusenfryd. Oppstart 20 eller 21. august - avhengig av øvingsdag. 
 • Økonomi: gjennomgang av økonomi per april 2019, blant annet økonomi for vårtreff. Fakturering til dirigenter, og fordeling mellom arrangørkoprsene gjenstår. 
 • Kulturopptog i Elverum: EBU deltar på kulturopptoget i Elverum 5. juni. Vi samarbeider med Musikkrådet i kommunen, med tanke på selve opplegge på Rådhusplassen. 
 • Regionsstevnet i Hamar: fortsatt noe uklarheter rundt selve programmet, bosted osv. Vi er 9 musiekre fra EBU som reiser. Christin er med som EBU-rep. fredag. Heidi og Hege er med lørdag til søndag. Christin er også tilstede hele helgen, men ligger ikke over. Vi deltar som Elverumskorpsene og er sammen med Hernes og J/H hele helga. Det skal være konserter lørdag, i Kirsten Flagstadsalen og på Østre torg. I tillegg er det oppmarsj lørdag og søndag ettermiddag. Mulig vi vil ha "buskspill" i gatene innimellom. 
 • Styret ser behov for bedre oversikt over både instrumenter, utleie og fakturering av disse og vil drøfte hvordan dette kan bli fra høstsemesteret. Dette er viktig med tanke på oversikt over våre instrumenter, bruk og reperasjon og ved ev. søknader om nye intrumenter.

 

Styremøte 23. april 2019, kl 1935-2110:

 • Utvikling og samarbeid siste del av vårsemestret 2018 - styret, dirigent og kulturskolen, med tanke på planer for 2019/2020. Styret vil jobbe videre med gode oversikter og informasjon til medlemmer, aspiranter, om instrumenter og bruk av disse. Olav legger fram forslag til diskusjon om aktiviterter og den musikalske utviklingen i møet i mai. Ønskelig å legge mer langsiktige planer, for mer enn ett og ett korpsår. Det er viktig både for rekurttering, materiellbehov og søknader om tilskudd. 
 • Det er planlagt mer jevnlig møter med ledelsen i Kulturskolen, foreløpig møtedato 6. juni, for økt infodeling, samkjøring av planer og samarbeid, som styrker både korps og kulturskolen videre. 
 • Omlag 70 musikere er påmeldt til Vårtreff. Heidi har satt sammen ulike grupper til tre korps; aspirant, junior og ungdomskorps, God fordeling av instrumenter i alle grupper. Info om hentekonsert er lagt på arrangement på facebook. Presse inviteres til konserten, det gjøres også politikere. Samarbeidende korps har et kort møte 30. april, for siste gjennomgang. Dugnadsliste sendes til medlemmene i EBU, 24. april. 
 • Programmet er fortsatt ikke klart for Regionstevnet. Olav har foreslått porgam overfor de andre dirigentene. Olav avklarere med dirigentene når konsertprogrammet er klart, om hvem som er ansvarlig for det musikalske under stevnet. Olav er opptatt i annet prosjekt de to siste øvelsene før stevnet. Påmelding fra EBU viser at vi alle er med fredag og lørdag. De fleste vil ligge over fredag til søndag. Dette må avkalres med de andre samarbeidende korpsene. Vi er mange foreldre som er tilstede på dagtid og biler til å frakte unger både fram og tilbake. Mer informasjon er forventet til uka fra arrangøren. 
 • 17. mai - jf. info om møtet under. Drillen er ansvarlig for frokost på speiderhuset, og trenger to stk til å bistå med rigging og servering. Info sendes ut til foreldre, 24. april. Semesterplanen oppdateres med info. EBU spiller Den Norske Løve ved  Bautaen, og Dixieland Strut, King Size og Gammel Jegermarsj ved Rådhuset. arrangører på Folkehøyskolen og Drillen informeres om dette. 
 • Økonomi: EBU har ok økonomi. Vi fikk tildelt både prosjjektmidler og dirftstøtte fra kommunen. Vi har også fått midler fra BUK (Barn og unges kommunestyre) til rekrutteringsprosjektet. 
 • Kulturskolen skal kjøre et rekrutteringsprosjekt på flere av sentrumsskolene, trolig noe ila våren og fra høsten. Olav innhenter mer informasjon. EBUs rekrutteringsprosjekt, som Heidi har gjennomført, har vært vellykket. Tirsdag 23. april var det instrumentprøving. Det var stor entusiasme fra ungene, og vi håper det gir aspiranter til EBU. Foreldre hodes informert. Noen av ungene blir med å går sammen med oss 17. mai. Flere blir også med på Tusenfrydstevnet. 
 • EBU, har sammen med J/H og Hernes, meldt seg på til Tusenfrydstevnet i september. Mer info når det nærmer seg. Semesterplanen oppdateres. 

 

17-mai-komite-møte, 11. april 2019, kl 1830-1915

 • Gjennomgang av sikkerhet ved Wenke Gussiås i politiet. De gjør sikkerhetvurderinger osv. EBU bør gjøre en rask beredskapsgjennomgang, men tanke på ansvarlig voksen(e) under toget, og på torget. 
 • Olav dirigerer på torget, under sangen.
 • Det er spilt inn fra EBU at det bør vær mulig for korpsene å spille innmarsj på torget. Dette vurderes av EUS som har arrangementet på torget. 
 • Etter avtale med Drillen og Hernes spiller vi på Torget, kl 12-1220/30. Vi ber leder av 17 mai-komiteen om å stille med buss til Hernes, kl 1220. Denne ber vi om at står på vegen nedenfor Politihuset. Vi er på bussen ca kl 1225, i Hernes kl 1235 og har da 30 minutter til litt pause, og noe å spise. Toget i Hernes går kl 1315. Tilbake til offisiell åpning i Herneshallen ca kl 1345. 
 • Vi avtaler at foreldre henter i Hernes. 
 • Spørsmål om noen av korpsene kan spille på Jotunhaugen før 17. mai. EJK sjekker om de kan ta sin øvelse rundt Jotunhaugen, tirsdag 14. mai. 
 • Olav har fått beskjed om å spilel inn marsj som skal spilles på Folkehøyskola. Dette skal meldes til komitten som har ansvar for arrangementet der. 
 • Ved behov kalles det inn til møte 9/5. 
 • Ellers: drillen er ansvarlig for frokost på speiderhuset i år. Info fra dem kommer rett over påske. 

 

Fellesmøte om Vårtreff med Herns og J/H, 8. april kl 1830-2000:

Styrene jobber etter planen diskutert i møtet i mars. Det er sendt ut invitasjon, og purres nå for ev. noen flere deltakere. Per i dag er det påmeldt ca 60 musikere. 

Vi planlegger med pølse og pøsebrød/lompe til middag, samt polarbrød til lunsj. Saft til maten. Foreldre må bidra til servering. Det må rigges i lokaler (tre rom for ulike korps). Det må også være en dugnadsgjeng til å rigge trommeutstyr. Trommer som lånes fra korpsene kjøres til og fra kulturskolen av respektive korps.

Oppsett av deltakere og grupper må være klarrt før palmehelga, slik at dirigentene får dette i god tid, jf. noter og planlegging. 

Det blir hentekonsert kl 17. Nettsak på ebuk.no er lagt ut. Det lages også arrangement på FB og politikere inviteres til konsert. Foreldre må dele info med venner og kjente!

Neste møte, og siste innspurt blir 30/4 (på Terningen Arena under marsjøvelsen). 

Foreløpig plan for øvelser fram til regionstevnet ble også diskutert. Semesterplan er oppdatert, men ytterligere informasjon blir lagt inn når det nærmer seg. Mer info om 17. mai kommer også, når vi er ferdig med vårtreff. 

Mulig tur og spilleoppdrag til høsten på Tusenfryd-stevnet. Planen for høsten skal vi diskutere i styret i mai, i samarbeid med Olav.  

 

Styremøtet 26. mars kl 1815-1950

Styret jobber videre med allerede planlagte aktiviter: 

 • Uniormsbyttedag blir 2. april. Dagrun er på plass allerde kl 1700 for de som vil ordne bytte før korpsøvelsen. Christin er tilstede i pausen, dersom det passer foreldre å komme da. Uniformen skal brukes første gang, allerede 10. april på Midtskogen. 
 • 10. april: Spilleoppdrag på Midtskogen. Tore B har sendt program til Veteranen. Noter er levert og øves på. Olav ansvarlig. Ev. vikarer som skal være med å spille MÅ møte på øvelsen 9. april. Vi møter på Kulturskolen, og reiser kl 1645. Det er oppmøte kl 1700 på Midtskolen. De som ikke har skyss får det når de kommer på Kulturskolen. Antrekk: full uniform. Christin legger info i semesterplanen. Tore B sender melding i FB-gruppen, og sjekker med tromme og tuba-vikar
 • 30. april blir marsjøvelse på Terningen Arena, kl 1730. Tom Grinaker blir instruktør denne dagen. Hernes og drillen blir med. 
 • Vi legger opp til spilling på Moen 7. mai, Christin sjekker med EJK, de har møte 2/4. Sjekker også vedr deres marsjer, for ev. å spille noe sammen. Hernes blir kanskje med. Tid ennå ikke avtalt mellom korpsene. Antrekk avklares når vi ser værmeldinga. 
 • Det blir marsj-øvelse i Hernes onsdag 15. mai. Oppmøte på Norvang kl 1745. Vi legger opp til felleskjøring og oppmøte på Kulturskolen. Semesterplanen er oppdatert. 
 • Det skal deles ut stjerner og bånd også. Hvrodan vi gjør dette kommer vi tilbake til. 
 • Vårtreff: Invitasjon til EBU-ere sendes i mail, 26. mars Deltakeravgift 250,- betales til konto for EBU. Vi må regne med dugnad denne dagen. Samarbeidskorpsene ordner innkjøp av mat, og setter opp dugnadslister der foreldre fra alle korps deltar. Hentekonsert kl 1700-1800. Vi planlegger med et møte med samarbeidskorpsene når vi vet hvor mange som er påmeldt. Heidi har kontakt med dirigentene. Heidi og Christin setter opp deltakere i de ulike korpsene, i hht. tilbakemelding fra disse. 
 • 1. april er det frist for å søke midler til instrumenter fra NMF. Heidi holder i dette og diskutere behov med Olav. 
 • Invitasjon til regionstevnet sendes til medlemmer i EBU, 26. mars. Kun foreløpig program klart, men ønsker likevel bindende påmelding, for å kunne planlegge reise, det musikalse osv. Nettsak med info på forsiden av EBUK.no. Styert planlegger med fellesmøte med samarbeidskorps når vi kjenner antall deltakere fra EBU. Frist for tilbakemelding 8. april
 • Rekrutteringsprosjektet "moro med før-korps". Heidi har et flott opplegg for ca 6-8 unger. Det har kommet flere deltakere etter at det startet. Det er bare hyggelig. Vi håper at de blir med oss også videre. 
 • EBU, ungdomsrepresentant søkte BUK om midler til rekrutteringsprosjektet og fikk tilsagn på 5.000,- HURRA. 
 • Styret har diskutert muligheten for å spille på skoler for å rekruttere nye musikere. Det blir vanskelig for de eldste i korpset pga. fravær på videregående skole. Godt initiativ, men kanskje planlegge mer for neste sesong. Rekruttering er viktig gjennom hele året. Mulig vi får til en kveldskonsert på en øvingsdag, der vi kan prøve konsertpogrammet for regionstevnet. Dette kommer vi tilbake til. 

 

21. mars: møte med Kulturskolen

Styret hadde møte med Kulturskolens rektor for å gjennomgå planer og sikre enda bedre samarbeid. Det er viktig å få til gode rekrutteringsopplegg som både får barn og unge til å starte på Kulturskolen og i korpsene i kommunen. Det planlegges med to halvårlige møter med Kulturskolen for å holde hverandre oppdatert. 

Fellesmøte 27. februar 2019, kl 1930-2000

Fellesmøte med J/H skolekorps, Hernes og EBU

Samarbeidskonsert, 6. mars:

 • Siste øvelse på Lillemoen, 27. februar.
 • Tore, Torill og Christin møter Olav på Kulturskola kl 17 for å flytte trommeutstyr
 • Elin og Heidi henter utstyr på Hernes
 • Info til medlemmene sendt på FB og oppdatert semesterplan, samt muntlig info gitt til alle musikanter og info.srkiv på forrige øvelse. 
 • Christin lager arrangement på FB. 
 • Heidi snakker med Elverumsradioen. 

Vårtreff, 4. mai: 

 • Program ala 2018, dvs fra kl 0900 (oppmøte og registrering) Øvelse fra kl 1000-18, med hentekonsert. 
 • Avklart fordeling av oppgaver mellom samarbeidskorpsene
 • Kantine på Kultursolen ok. Vi beslutter én kontaktperson
 • Påmeldingsfrist er 1. april. Korpsene oppdatere hverandre med tanke på antall deltakere og kaller inn til møte rett i etterkant av påmeldingsfristen for å avklare detaljer for dagen. 

Regionstevne, 14-16. juni: 

 • Morsomt opplegg er planlagt. J/H har meldt på samarbeidskorpsene som ett korps. Vi har meldt på ønske om to sittekonserter og en ståkonsert. Endelig program er ikke lagt fra arrangøren. Planlagt overnatting og pizzakveld. 
 • Info til medlemmer og foreldre må sendes for å få endelig påmelding. 

 

Styremøte 12. februar 2019 kl 1730-1810, kort oppsummering:

 • Gjennomgang av semesterplanen og oppdrag som er planlagt for første halvår. 
 • Samspill med samarbeidskorps 6. mars, på EUS. J/H lager info, og invitere både korps, foreldre og politikere. Heidi bistår med bil til flytting av melodisk slagverk. EBU må bidra med flytting av trommeutstyr fra Kulturskola til EUS, ca kl 1700. Noe bidrag med stoler på scenen og opprydding. 
 • 12. mars og framover, "Musikk-moro" - rekrutteringsopplegg; Heidi er ansvarlig. Noen påmeldte allerede. Heidi sjekker opp om skolene kan informere mer. Kjører opplegg, uansett antall. Viktig å komme igang, få omtale og legge grunnlag. 
 • Det legges inn uniformsbytte 2. april. Dagrun er tilstede og tar i mot foreldre/ungdommer som må bytte
 • Søknader/støtte: Edvard skriver søknad til BUK, Dagrun sjekker prosjekt og driftsstøtte fra kommunen (frister 22. februar og 1. mars) 
 • 10. april: spilling på Midtskogen. Tore B holder kontakt med Olav vedr. det musikalske og arrangøren, avtale/faktura Vi legger opp til samkjøring. 
 • Vårtreff i mai: samarbeid med Hernes, Sørskogbygda og J/H skolekorps. EBU har sendt ut invitasjon til korpsene. Avtaler med dirigenter; Ola, Torjus og Mona. Heidi har ordnet kulturskola. Dagrun sjekker med de andre korpsene om arbeidsdeling. EBU kan holde i avtaler og fakturering. Christin avklarer med Olav vedr kantina.
 • Marsj-øvelser: Tore B sjekker når det er spilling på Moen før 17. mai. Den uken det ikke er spilling på Moen planlegger vi en øvelse med Hernes, i Hernes. Christin sjekker med Tom om mulig marsj-trening. Vi avklarer nærmere når det blir "stjernedryss". 
 • 17. mai: Christin sjekker med Olav vedr spilledyktighet på morgenen  (speiderhuset)og bautaen. Ev. vurdere med Speiderne og drilltropp, behov for spilling på Speiderhuset, fordi det blir en lang og travel dag for ungene, når vi nå har spilling i Hernes. 
 • 14-16. juni - sommerstevne i Hamar: Christin sjekker med Toril i J/H hva slags påmelding som er gjort. For å holde aktiviteten på et ok nivå, kan det være ok å kjøre fram og tilbake og ikke ligge over. Ungene må selv også være med å bestemme. 
 • Styret mener det er viktig med opplæring og inspirasjon, og sjekker program både for dirigentopplæring, og andre kurs på Regiontinget til NMF Hedmark og Oppland, i april. Påmeldingsfrist 1. mars. Christin er tilstede hele helga. 

Semesterplanen oppdateres jevnlig, med ev. nye oppdrag, endringer på øvelse osv.

Protokoll fra åsmøtet 5. februar 2019

Styrearbeid - oppgaver og referat